CactusSoft neemt deel aan een ruimtevaartinitiatief

CactusSoft kondigt met genoegen haar deelname aan Mission Alpha (Misión Alpha) aan, een initiatief van verschillende Andalusische bedrijven en instellingen gericht op het bevorderen van STEM-onderwijs en het pionieren van verdere zakelijke samenwerking in de ruimtevaart in de regio.

Het Alpha Consortium heeft een ambitieus doel voor ogen, namelijk de lancering van een Cubesat satelliet naar een Low Earth Orbit (LEO) in 2025. De Cubesat zal daar een jaar lang opereren en waardevolle diensten leveren aan de Andalusische samenleving.

De missie heeft meerdere doelstellingen:

  • Een succesverhaal maken van Newspace in Andalusië: particuliere bedrijven financieren en voeren een uniek project uit om een kleine satelliet te bouwen, te lanceren en te exploiteren ten dienste van Andalusische burgers. 
  • Pionieren van samenwerkingsverbanden in Andalusië voor toekomstige Newspace-missies. Belanghebbenden met elkaar verbinden en kennis opbouwen. De Andalusische samenleving, overheid en universiteiten bewust maken van deze nieuwe economie, haar mogelijkheden en haar potentieel. 
  • Ruimtevaart en het STEM-onderwijs bevorderen en toekomstige studenten inspireren.

De Alpha-satelliet wordt een 2U-cubesat en zal een nuttige lading (payloads) bevatten. Het Alpha Consortium biedt Andalusische onderzoeksgroepen de mogelijkheid om het ontwerp, de implementatie en de exploitatie van deze nuttige lading te leiden.

Momenteel heeft het consortium een oproep gedaan tot het indienen van aanvragen voor Misión Alpha.  De Alpha-satelliet zal payloads ontvangen van onderzoeksgroepen van universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen die hun aanvraag indienen (alleen Andalusisch).

Jose Laffitte, Hoofd Engineering bij CactusSoft, vertegenwoordigt het bedrijf in de missie.

CactusSoft is happy to announce its participation in Mission Alpha (Misión Alpha)
Share this page
If there is a project needing help or even a skill set you are missing, contact us.
Subscribe To Our Newsletter
To get new inspiring articles and news right in your inbox.