5 IoT-toepassingen Voor het Verminderen van de Schadelijke Gevolgen Voor het Milieu

De escalerende milieucrisis is tegenwoordig een van de meest urgente kwesties.

Daarom is de moderne technologie, Internet of Things genoemd, hier om de mensheid in de positieve zin van dienst te zijn. Draadloze technologie verbindt verschillende apparaten, sensoren en drones, die zijn aangepast aan verschillende beheersprocessen en voert zijn taak met succes op een milieuvriendelijke manier uit.

Duurzame steden en gemeenschappen, betaalbare en schone energie, verantwoorde consumptie en productie – dit zijn de belangrijkste doelstellingen van de VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Interessant feit:

Wist je dat 6% van de koolstofdioxide in de atmosfeer wordt geproduceerd door straatverlichting? Door slimme straatlantaarns te installeren, proberen sommige landen de uitstoot te verminderen. Slimme sensoren volgen de volheid van een bepaald deel van de straat met auto’s of mensen en regelen op basis van deze gegevens de helderheid van de verlichting.

Op welke andere manieren kan het milieu van de IoT-technologie profiteren?

Laten we het gaan uitzoeken.


IoT voor Afvalbeheer

Een ander problematisch thema is de situatie van de ongecontroleerde distributie van afval.

Gelukkig zijn er tegenwoordig slimme oplossingen op de markt. De geautomatiseerde route-optimalisatie van vuilniswagens wint aan populariteit. Afvalinzamelaars kunnen een geautomatiseerde geplande route krijgen, die prioriteit geeft aan gebieden die dringend moeten worden opgeruimd en afvaleenheden vermijdt, die nog ruimte hebben.

Met behulp van de toepassing kunnen slimme afvalcontainers op afstand worden gevolgd: zodra de container moet worden geleegd, stuurt het systeem onmiddellijk een waarschuwing door. Deze slimme oplossing zorgt voor efficiëntie bij het beheer van stadsafval en vermindert actief de ecologische voetafdruk. De energiezuinige BinBeat-batterij heeft bijvoorbeeld een lange levensduur en kan worden opgeladen met zonne-energie.


IoT voor Slimme Landbouw

Tegen 2050 zal de wereldbevolking toenemen tot 9,1 miljard. Dit is 34 procent hoger dan de huidige cijfers. Om voldoende voedsel voor de totale bevolking te kunnen bieden, moeten de landbouwproductievolumes met 50% toenemen.

Boeren maken al gebruik van IoT-technologie. Precisielandbouw houdt alles onder controle en helpt de boeren om de workflow eenvoudig te regelen. Ze plaatsen bijvoorbeeld slimme sensoren op het land en bewaken de temperatuur, het vochtgehalte van de bodem, de regenval en de aanwezigheid van kunstmest op afstand.

One Soil. Source: agriculturers.com

Ze ontvangen ook informatie over klimaatvoorspellingen en voorspellen weerspatronen voor de komende dagen. Boeren kunnen met slechts een smartphone statistische data bijhouden voor hun vee en gewassen, terwijl ze drones gebruiken voor gewasbewaking, beplanten, het sproeien van gewassen en landanalyse. IoT-technologie helpt het gebruik van elektriciteit en water te verminderen. Grote voorbeelden van dergelijke producten zijn OneSoilCropinClimate FieldView™


IoT voor Energiebeheer

Uit een recent onderzoek van het bedrijf Schneider Electric is gebleken dat de integratie van IoT-oplossingen in energiebeheer niet alleen de veiligheid en stabiliteit van productieprocessen verhoogt, maar ook het elektriciteitsverbruik met 24% kan verlagen (hetzelfde resultaat werd bewezen door onze klant Enprove, een bedrijf dat begon als eenmanszaak en nu is uitgegroeid tot een toegewijd team).

Het idee om groene stroom in je eigen achtertuin op te wekken, wordt tegenwoordig steeds populairder. Met slimme energieoplossingen kun je eenvoudig beschikken over huishoudelijke energiebehoeften, zonder afhankelijk te zijn van conventionele stroomleveranciers.

energy-management
Source: cet-power.com

Voor dit doel heb je de juiste IoT-energie- en infrastructuuroplossingen nodig om het efficiënt te kunnen maken. Voor IoT-geschikte sensoren en analysetools, zonnepanelen, regenwaterrooiers, licht- en warmte trackers, slimme daken en ramen kunnen op één systeem worden aangesloten. En je kunt je smart home beheren met behulp van eenvoudig leesbare dashboards en bedieningselementen op je desktop of mobiele applicatie.


IoT voor Olie- en gasleidingbeheer

Hoewel pijpleidingen de veiligste en economisch meest efficiënte methode zijn om brandstoffen te vervoeren, hebben ze nog steeds gevolgen voor mensen en flora en fauna, wat leidt tot aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu.

Volgens het laatste onderzoek werd vastgesteld dat ongeveer 85% van het vrijgekomen product na een incident niet wordt teruggewonnen, 53% van de olielekkage leidde tot bodemverontreiniging, 41% van de incidenten invloed had op milieugevoelige gebieden en 92% van de door water lopende beschadigde pijpleidingen niet waren omhuld.

Gelukkig zal integratie van IoT-oplossingen een essentiële rol gaan spelen bij het verminderen van de impact op het milieu. Er wordt voorspeld dat de wereldwijde IoT-markt voor olie- en gasbeheeroplossingen tegen 2025 $ 30,57 miljard zal bereiken.

IoT for Oil & Gas Pipeline Management
Source: dailyresearchstack.com

Voorspellende analyses helpen het volume van niet-geplande reparaties te verminderen, waardoor het volume van de bedrijfskosten daalt. Adaptieve diagnostiek verbetert de werking van de apparatuur en minimaliseert de kosten van onderhoudseenheden.

Realtime data-analyse maakt het mogelijk om waarschuwingen over uitval van apparatuur te verzenden, lang voordat downtime optreedt. Preventief onderhoud wordt ook geboden door IoT-sensoren, die karakteristieken monitoren, zoals de temperatuur, lage batterijstand, de conditie van de compressor, enz. Daarom zullen IoT-technologieën bijdragen aan het voorkomen van gevaren voor het milieu, zoals mogelijke olie- en gaslekken. Akoestische sensoren detecteren een breuk, terwijl optische vezelsensoren vervormingen in de buiswanden detecteren.

IoT Tegen Stroperij

Een andere ongelooflijke milieuprestatie van IoT is het redden van dieren, die op de rand van uitsterven staan. De technologie maakt het mogelijk om informatie over de locatie, beweging, richting en gemiddelde bewegingssnelheid van dieren in een breed bereik te volgen en te verzamelen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om analytische modellen en patronen te ontwikkelen, met name om te helpen voorspellen wanneer dieren mogelijk gevaar lopen, inclusief de dreiging van stropers, die zich over het grondgebied verplaatsen.

Source: independent.co.uk

De laatste jaren lieten de cijfers een daling in stroperij zien, wat aangeeft dat met behulp van IoT alle toegenomen inspanningen om wilde diersoorten te beschermen een ongelooflijk resultaat hebben opgeleverd.

In Spanje probeerde men bijvoorbeeld de enkele overgebleven wilde Iberische lynxen in het land te monitoren en te volgen. Wetenschappers en natuuronderzoekers gebruikten speciale halsbanden om de geografische positie en leefgebieden van deze dieren te bepalen. Dankzij de verkregen data werd de populatie van deze soort dus geleidelijk hersteld.

Share this page
If there is a project needing help or even a skill set you are missing, contact us.
Subscribe To Our Newsletter
To get new inspiring articles and news right in your inbox.