Deskundigen Leggen Uit Hoe Een Bedrijf Te Kiezen Voor Het Outsourcen Van Software Development

Voor het optimaliseren van hun werkprocessen maken veel bedrijven gebruik van outsourcingdiensten. Als je een kortlopend project moet managen, is het uiteraard beter om een gekwalificeerde externe specialist te huren, in plaats van kostbare tijd en extra geld te verspillen aan het vinden van een geschikte medewerker. Het kiezen van de juiste partner voor software development is een uiterst moeilijke opgave en vereist uitgebreid onderzoek en zorgvuldige besluitvorming.

We hebben deskundigen uit het bedrijfsleven gevraagd waarom ze hebben besloten hun software development te outsourcen. Hun antwoorden kunnen nuttig zijn voor bedrijven, die een paar extra handen kunnen gebruiken.


1. Wat was het belangrijkste criterium voor het outsourcen van software development aan een ander bedrijf?

An Beazar, Founder & CEO, Enprove: Het is niet altijd eenvoudig om in een kort tijdsbestek ervaren programmeurs te vinden. Als jong technologiebedrijf moeten we enige flexibiliteit in onze resources hebben.

Louis JonckheereCo-Founder & Chief Product Officer, Showpad: In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, was Showpad niet van plan om development te outsourcen voor het beheersen en terugbrengen van de operationele en arbeidskosten. In plaats daarvan waren we op zoek naar een partner, die ons vanuit een technisch oogpunt zou kunnen ondersteunen, terwijl we het bedrijf snel zouden laten groeien. Zonder een development partner zouden we niet in staat zijn geweest om aan bepaalde cruciale elementen van ons stappenplan te werken.

Jan Cools, CEO & Founder, Be-Mobile: Het outsourcen van software development is de snelste manier om hooggekwalificeerde developers met de juiste vaardigheden onder één dak te vinden. We konden onze aandacht weer richten op belangrijke zakelijke taken. Omdat we gebonden zijn aan een specifiek tijdsbestek, was het voor ons cruciaal om de beste partner te vinden op het gebied van werkkwaliteit.

Alexander, British-American owned group of companies: Het was belangrijk voor ons om er zeker van te zijn dat we een marktleidende service hadden. Door outsourcing konden we dit bereiken en ervoor zorgen dat onze eigen medewerkers niet werden bedolven onder werk dat het best als een op zichzelf staand project kon worden uitgevoerd.


2. Wat waren de belangrijkste uitdagingen waar je als bedrijf mee je te maken kreeg?

Enprove: We hadden een groot contract. De klant verwachtte bepaalde functies in onze software binnen een bepaalde tijd. We moesten dus snel extra developers vinden.

Showpad: Omdat Showpad snel groeide (en nog steeds groeit), hadden we extra resources nodig, die intern niet beschikbaar waren. Het had voor ons, als snelgroeiend bedrijf, anders te lang geduurd om in zo’n kort tijdsbestek het juiste talent te vinden voor het uitvoeren van bedrijfskritieke taken. Daarom hebben we besloten om samen te werken met een bedrijf als CactusSoft en ervoor gezorgd dat hun team volledig werd geïntegreerd en dezelfde behandeling kreeg als onze eigen medewerkers. We maken geen onderscheid tussen interne of externe developers.

dedicated development team

Be-Mobile: De tijd die we hebben besteed aan het zoeken naar de meest geschikte partner in overeenstemming met onze zakelijke behoeften.

British-American owned group of companies: Aan de outsourcingspartner uitleggen wat onze ethos is en wat we operationeel doen, gezien de complexiteit van het product dat we wilden bouwen. Intern was het afstemmen van het projectplan de grootste uitdaging, wat te wijten is aan het hebben van verschillende belanghebbenden.


3. Professionele tips/adviezen voor bedrijven, die overwegen gebruik te maken van de diensten van een outsourcingspartner.

Enprove: De developers hadden dagelijks contact. Op deze manier is de externe developer nauw betrokken bij het bedrijf. Van tijd tot tijd nodigden we de externe developer uit om een aantal dagen op onze kantoren door te brengen en deel te nemen aan sommige teamactiviteiten. Dit draagt ook bij aan een betere samenwerking.

Showpad: Behandel een development bedrijf als een partner, niet als een externe resource aan wie je werk uitbesteedt. Omdat development partners je kunnen ondersteunen bij de groei van je bedrijf, moet je investeren in deze extra teamleden, zodat ze vertrouwd kunnen raken met je bedrijfscultuur, interne tools en processen. We hebben mensen van het CactusSoft-team een maand lang laten werken vanuit het hoofdkantoor van Showpad in Gent, België, zodat ze goed getraind zouden worden en bekend zouden raken met het product en de teamleden met wie ze zouden gaan samenwerken. Nadien hebben we een aantal interne technici naar Minsk laten afreizen om de samenwerking verder te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat aan onze normen werd voldaan.

Be-Mobile: Ten eerste moet je je kerndoelen definiëren, welke resultaten je van een dergelijke samenwerking verwacht. De samenwerking tussen bedrijven moet ook zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Tenslotte zouden we aanraden om de professionele ervaring van het bedrijf te onderzoeken en feedback van eerdere klanten te verzamelen.

British-American owned group of companies: Zoek naar referenties van eerdere klanten, wiens producten of complexiteit vergelijkbaar zijn. Zorg voor een helder en duidelijk gecommuniceerd projectplan. Hoe meer tijd je besteed aan het begin van een project, face-to-face met de medewerkers van het bedrijf, hoe soepeler de weg naar succes zal verlopen.


We willen je ook graag een aantal adviezen geven vanuit het oogpunt van de serviceprovider.

Aksana AstapovichCEOCactusSoft Belarus

  • Zoek uit of het bedrijf eerder soortgelijke projecten heeft uitgevoerd, bekijk welke technologieën de serviceprovider in huis heeft, maak jezelf vertrouwd met eerder geïmplementeerde projecten en evalueer de prestaties van het bedrijf op het gebied van kwaliteit en kwantiteit.
  • Vraag naar referenties en praat met klanten van je potentiële softwarepartner.
  • Overweeg een technische taak voor te bereiden voor het bedrijf waaraan je je software development wilt uitbesteden. Zorg ervoor dat je de volledige scope van het werk opneemt met een beschrijving van het specifieke resultaat dat je nodig hebt en de tijdsplanning.
programmers cactussoft
  • Een hoge mate van responsiviteit bij het beantwoorden van vragen wordt zeer gewaardeerd in de IT-bedrijfswereld. De IT-professional moet de gevraagde informatie snel kunnen verstrekken en de klant laten weten dat hun vraag is geaccepteerd om in overweging te worden genomen en dat ze de vereiste informatie op tijd zullen ontvangen.
  • Er moet ook rekening worden gehouden met het land waarin het bedrijf is gevestigd, omdat de economische en politieke situatie van een land een obstakel kan vormen voor een vlotte samenwerking.
  • Er moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van Engelssprekende programmeurs voor een eenvoudigere procesintegratie.
  • Zorg ervoor dat je partner zich in de juiste tijdzone bevindt en dat de kantooruren niet te veel afwijken.

We hopen dat deze tips je zullen helpen bij het vinden van de meest geschikte outsourcingspartner voor je bedrijf.

Share this page
If there is a project needing help or even a skill set you are missing, contact us.
Subscribe To Our Newsletter
To get new inspiring articles and news right in your inbox.